Letbaner.DK
 
Miljø
Forside > Hvad er letbaner > Miljø  

Montpellier, Frankrig
Farverige vogne fra Alstom i Montpellier, Frankrig

Letbaner og miljø

Letbanevogne og deres teknologi er blevet videreudviklet i den periode, hvor vi ikke har haft sporvogne i Danmark. De er blevet til gadens stille, effektive og populære trafikmiddel.

Elektrisk drift

Bilindustriens højeste mål lige nu er at lancere effektive elektriske biler. Kollektiv trafik kan især drage nytte af elektrisk drift til fordel for passagerer og miljø.

Letbaner har stort set altid været drevet elektrisk fra køreledninger over vejen uden store giftige batterier. Energiforbruget er desuden lavere ved at køre på skinner end på gummihjul.

Derfor er eldrevet kollektiv skinnetrafik langt at foretrække frem for busser og biler, set ud fra et miljøsynspunkt.

Bremseenergien kan genanvendes, idet den sendes som strøm tilbage til køreledningen over vejen og til de andre vogne. Herved spares ca. 15% energi.

Klimaet i vognene er rent og fri for både motorlugt og vibrationer, og der er plads til et effektivt klimaanlæg.

CO2-udslip

Letbaner bidrager positivt til CO2-regnestykket på grund af deres energiøkonomi og deres evne til at trække bilister over til den kollektive trafik. Desuden erstatter én letbanevogn 10-12 nye busser i indkøb.
Læs mere under ..................

 
Miljøforbedringer der skaber synergi

Letbaner udnytter vejarealet bedre, idet de på to spors bredde a' 3,5 m kan befordre det samme antal personer, som en 6-sporet motorvej (op til 20.000 pass./timen).

Letbanen tiltrækker særlig mange bilister, der ønsker at undgå bilkøer og parkeringsproblemer viser erfaringer.

Når busser erstattes af letbaner falder biltrafikken langs banen typisk med ca. 20% (Lyon). Samlet set bliver der bedre plads til de resterende biler.

En trafikal tommelfingerregel siger, at 10% færre biler vil reducere kødannelserne med 50%.

Livskvaliteten øges generelt i byer med letbaner. Bevægeligheden forbedres for alle og støj og trafik mindskes. Billister får et bedre alternativ med et tættere net af kollektiv trafik af høj kvalitet. Et tilbud der gør hele det kollektive trafiknet mere attraktivt.

/HB
 

Fakta om letbanevogne:
befordrer op til 350 passagerer
har samme plads som 2-3 busser.
kører i 25-30 år, mod dieselbusser i 8-10 år
kan dreje om skarpe hjørner (radius 16-25 m.)
kan tage kraftige stigninger (6-10%)
kan køre op til 100 km/h på eget spor
kører langsomt i åbne bymiljøer.

Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Trafikplan København Læs bl.a. Trafikplan København her
     

og andre publikationer

 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 17.06.07