Letbaner.DK
 
Metro eller sporvogn til ny cityring
Nyhed 00004  


Sporvogn og metro side om side i Berlin.
Foto: Helge Bay

 

Metro eller sporvogn til ny cityring

 
06.04.03
Metro er dyr, men hurtig. Sporvognen er billig men langsom. Hvad er bedst, skriver Elisabeth Poulsen i Søndagsavisen d. 12.10.02

Skal metroen udvides med en cityring, der i en rundkreds forbinder City med Østerbro, Nørrebro og Vesterbro?

Eller er det bedre at bruge de ni milliarder, som en cityring vil koste, til en billigere letbane i gadeplan?

Nu hvor første del af metroen skal indvies, anden etape til Frederiksberg er på vej, og tredie etape ud til Lufthavnen er vedtaget, er det cityringen, der skal op til debat.

En forundersøgelse er allerede sat i gang, og i slutningen af næste år skal politikerne tage stilling til, om man skal gå videre med planerne eller ej.

Ifølge trafikøkonomer er svaret ikke entydigt.

»Det er ikke så let at konkludere, hvad der er bedst, men cityringen ser ud som et samfundsøkonomisk godt projekt,« siger Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning fra Danmarks Tekniske Universitet.

»Selv om en metro er dyrere end sporvogne, er den hurtigere og tiltrækker flere passagerer fra et større opland,« siger han og tilføjer:

»Desuden undervurderer man prisen på at anlægge en sporvejsbane. Der må nemlig ikke ligge rør og kabler under skinnerne, og det er jorden i København fuld af. Derfor bliver det dyrere, end man regner med at anlægge en sporvognsring.«

Cityringen er på 14 km tunnel, og prisen er på nuværende tidspunkt forsigtigt sat til ni milliarder kroner. Det betyder en kilometerpris på 642 millioner kroner pr. km. Til sammenligning regner man med, at en sporvognsbane eller letbane koster ca. 120 millioner pr. km.

Letbanens styrke er komfort og attraktivitet

»Letbanen er helt klart en langt billigere investering,« siger cand.polyt. Russel da Silva. I en eksamensprojekt på DTU udarbejdede han sidste år sammen med en kollega et detaljeret forslag til et letbanering i København på godt 26 km med 48 stationer til en pris af knapt fire milliarder kroner.

»Problemet med letbanen er, at den i gennemsnit ikke er hurtigere end det nuværende busnet. Men kørekomforten er bedre end i busserne, og undersøgelser viser, at en letbane kan få flere til at køre kollektivt.«

»Det kan metroen ganske vist også. Faktisk kan den ifølge undersøgelser tiltrække flere passagerer end letbanen - netop fordi den er hurtig. Til gengæld er der langt mellem stationerne. Det er der ikke på letbanen, og det gør det mere attraktivt, hvis man kun skal køre en kort tur, og det er der faktisk mange - især i brokvarterne, der skal,« siger Russel da Silva, der i dag arbejder for Atkins Danmark, det tidligere Banestyrelsen Rådgivning.

Han mener, at den optimale løsning for en by som København er metro i den indre by kombineret med en letbane i brokvartererne.

»Man bør undersøge begge muligheder grundigt. I stedet for som nu kun at undersøge en metroring,« mener tidl. stadsingeniør, professor Jens Rørbech, der også er tilknyttet Atkins Danmark.

Letbanen er hurtig, lækker og styrke bymiljø

»Sporvognen er billigere og mere i kontakt med den by, den betjener. Og i kølvandet kan man få skabt nogle spændende indkøbsgader i København,« siger Jens Rørbech.
Fordelen ved metroen er ifølge Jens Rørbech, at den er hurtig og lækker. Ulempen at den er så dyr, at han frygter, at det betyder, at man hverken får metro eller letbane.

»Alene en enkelt metrostation koster mellem en halv og hel milliard kroner,« siger han og tilføjer, at de anslåede ni milliarder, der er i 98-kroner, nok skal ganges noget op for at få en endelig pris på cityringen.
 

/Af Elisabeth Poulsen, bragt i Søndagsavisen d. 12.10.02


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 01.03.14