Letbaner.DK
 
Metrocityringen underskrevet
Nyhed 00125  

Metrocityringen underskrevet

02.12.05
Københavns og Frederiksberg kommuner og tre ministre har fredag d. 02.12.05 underskrevet en aftale om en Metrocityring til forventet 15 mia. kr.

Jyllands Posten skriver: "Gennem et par år har udrednings- og dokumentationsarbejdet stået på. Formålet er at undersøge perspektiverne i at udbygge systemet i de meget trafikerede centrale bydele, hvor trafikproblemerne er størst og det potentielle passagergrundlag bedst. Cityringen vil kunne få presset på de københavnske gader og veje til at mindskes."

Forventninger er ren ønsketænkning

Letbaner.DK mener, at forventningen om at presset på byens gader lettes er ren politisk ønsketænkning. Vi betragter sådanne udsagn som manipulation uden sammenhæng med de reelle forhold. En Cityring kan af natur ikke aflaste indfaldsvejene, der kun kan aflastes med radiale linier ind og ud af byen. Uden sådanne fødelinier vil en Cityring kun komme til at befordre dem, der allerede benytter kollektiv trafik samt cyklister og fodgængere.

Vi ser det som en betingelse for projektets succes, at der også anlægges fødelinier ind og ud af byen i form af f.eks. letbaner, således at pendlerne også kan komme ind til Cityringen. Man kan sige, at hvis der er råd til en 15 mia. kr. dyr Metrocityring på 14 km. (der kun flytter 1 pct. af bilisterne over i den kollektive trafik), så må man også kunne finde 13 mia. kr. til et letbanenet på 77 km, der vil kunne tiltrække 20-25 pct. af bilisterne over i den kollektive trafik.

Med hensyn til passagergrundlaget stiller vi os tvivlende til at en ring skulle have det største potentiale. Påstanden stammer fra det 6 år gamle Projekt Basisnet og er ikke undersøgt nærmere siden. Passagertallene er desuden beregnet efter samme metode, som til den eksisterende metro. Det reelle passagertal viste sig kun at være det halve af det forventede, hvilket trafikforskere peger på hænger sammen med fejl i metoden.

Spørgsmålet er altså om en Cityring overhovedet tilgodeser det mest presserende transportbehov, idet 'Udredningen for Metrocityringen' selv angiver at en Metrocityring kun vil aflaste trafikpresset med 1 pct. på Københavns indfaldsveje og i det centrale København.

En realitet

Vi betragter nu Metrocityringen som en realitet og håber selvfølgelig at den vil bidrage til en bedre afvikling af kollektivtrafikken i København - når den engang kommer om ca. 15 år. Det er dog en betingelse at bustrafikken ikke indskrænkes, ligesom det skete ved de sidste metroåbninger. Københavnerne sukker efter bedre kollektiv trafik. Det er her letbaner kunne komme ind som en økonomisk og hurtigt realiseret investering.

/HB


Relaterede nyheder:

Cityring forøger ikke samlet kapacitet

Københavns kollektive trafik fordyres med 1/4 mia. kr. om året uden forbedringer, der kan tiltrække bilister.
(16.12.05).

Københavns trafikinvesteringer kan være spildte

Det havde været billigere og langt mere effektivt at bygge letbaner i Århus og hovedstaden.
(09.12.05).

Skarp kritik af Cityringens beslutningsgrundlag

Beslutningen til 15 milliarder er forhastet og overser de største trafikproblemer i hovedstaden, siger trafikekspert fra DTU.
(08.12.05).

Passagerprognoser for Københavns Metro

Professor Bent Flyvbjerg, Aalborg universitet kritiserer Ørestadsselskabets prognoser i magasinet Ingeniøren.
(26.11.05).

Mere Metro uden letbaner - giver mere forurening

København overskrider EUs grænse for ultrafine partikler, skriver magasinet Ingeniøren.
(26.11.05).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Vi betragter nu Metrocityringen som en realitet og håber selvfølgelig at den vil bidrage til en bedre afvikling af kollektiv-trafikken i København - når den engang kommer om ca. 15 år".

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

København får ny metro-cityring.
(JP d. 02.12.05)
Aftale om metrocity-ring underskrevet
(Myldretid 02.12.05)
Principaftale om Cityring i Kbh. og Frederiksberg.
(TRM)
Udredning om Cityringen - Midtvejsrapport.
(TRM - pdf 5Mb)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 31.10.07