Letbaner.DK
 
Aarhus letbane lover godt
Nyhed 00464  

Aarhus letbane over Egådalen
En letbanebro over Egådalen ved 'Lisbjerg Syd' er nu under opførelse. Broen skal også bære en cykelsti. Visualisering: C. F. Møller Landskab 2009

 

Aarhus letbane lover godt

 
27.11.13
Ny togaftale sætter skub i østjyske tog, skriver TV2. Aftalen indebærer blandt andet penge til opgradering af strækningen Ryomgaard - Grenaa.

Aarhus nærmer sig 350.000 indbyggere. Det stiller nye krav og nye udfordringer til den kollektive trafik. Regionsrådsmedlem Bjarne S. Nielsen (S) skriver i Aarhus Stiftstidende d. 15.11.13:

"..den politiske følgegruppe for letbaneprojektet (har) besøgt en række europæiske byer på størrelse med Aarhus, som for nylig har etableret letbaner. Alle steder har det været en succes. Den kollektive trafiks andel af persontransporten er øget, trafikmængden på indfaldsvejene er faldet, og de centrale bydele er blevet mere attraktive.

Samdriften mellem Grenåbanen og Odderbanen med nye tog har betydet en meget markant passagerfremgang. Det lover godt for første etape af letbanen, som forventes klar i slutningen af 2016.

Den første etape af letbanen forbinder en række af byens største arbejdspladser og vil give en tiltrængt aflastning af specielt Randersvej, Grenåvej og Oddervej. De er i dag regulære flaskehalse, hvor der især i myldretiden spildes mange arbejdstimer.

Der er heldigvis sikret finansiering til, at hele strækningen fra Odder til Grenaa bliver elektrificeret. Det er en kæmpe gevinst for miljøet og klimaet. Det betyder meget for hastigheden, og det gør banen mere støjsvag" skriver Stiften.

Aarhus letbane over Egådalen
Nørrebrogade i Aarhus ved 'Universitetet', hvor den nødvendige vejudvidelse er etableret.
Visualisering: C. F. Møller Landskab 2009

 

Finansiering til flere etaper

"Det bliver en kæmpe udfordring for det kommende regionsråd og byråd at skaffe landspolitisk opbakning til, at der sikres finansiering til, at vi kan fortsætte med bygning af flere etaper. Dermed bindes Østjylland sammen af en fremtidssikret, skinnebåret, kollektiv trafik.

Kollektiv trafik og individuel trafik er ikke hinandens modsætninger. Det er derfor vigtigt, at det kommende letbanesystem suppleres med en række 'parker og rejs'-anlæg. Det vil sikre, at man kan have den individuelle transports fordele på den første del af rejsen, og den kollektive transports fordele, når man når til de meget trafikbelastede strækninger", slutter Bjarne S. Nielsen (S) til Aarhus Stiftstidende.

Til samme avis siger politikeren Ejgil Rahbek (V) følgende:

"For mig er der ingen tvivl om, at den århusianske letbane skal tænkes langt videre. Den skal udvikles til at dække meget længere mod både syd og nord, så den dækker hele Østjylland.

Men samtidig bør vi beslutte etableringen af en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg, så vi kan koble de mange store byområder mellem Aarhus og Silkeborg sammen. Til gavn for hele regionen. Men først og fremmest til gavn for vores kunder - som fortjener den bedste og mest moderne kollektive trafik", siger Ejgil Rahbek (V) til Aarhus Stiftstidende.

Aarhus letbane over Egådalen
Aarhus letbane mod Hornslet på den kommende land- strækning ved Lisbjerg bæk mellem 'Lisbjerg Øst' og 'Elev'. Visualisering: C. F. Møller Landskab 2009

 

Højere hastighed på Grenaabanen

"Ny togaftale sætter skub i østjyske tog", skriver TV2 Østjylland. "Regeringen har d. 14.11.13 sammen med DF og Enhedslisten indgået en nye aftale om togtrafik.

Aftalen indebærer blandt andet at der sættes penge af til opgradering af strækningen mellem Ryomgaard og Grenaa. Det er i dag (red: d. 14.11.13) aftalt mellem forligspartier bag aftalen om "billigere og bedre kollektiv trafik".

Opgraderingen af hastigheden på banen mellem Ryomgaard og Grenaa, har været en mærkesag for Djursland i årevis. Hastigheden er i dag en af landets langsomste, så opgradering (red: fra 70) til 100 km/t er et markant fremskridt.

"Jeg har svært ved at få armenen ned. Vi får en væsentlig hurtigere rejsetid, og kortere rejse til Aarhus. Det styrker nærbanen nu, og samtidig vil det også styrke den kommende østjyske letbane", siger Mads Nikolajsen (SF) til TV2. Han er byrådsmedlem i Norddjurs Kommune og formand for Østjyllands Letbanesamarbejde, som står bag Aarhus Letbane."

"Der spares også den nødvendige tid på strækningen til at gøre en letbaneforlængelse fra Grenaa Station til Grenaa Havneplads mulig", slutter TV2 Østjylland.

/HB


Relaterede nyheder:

Østjysk plan: "Samspil 2025"

Vision for udbygning af et net af letbaner i Aarhusområdet for ca. 2,1 mia.kr (27.10.13)

Letbane med dansk arbejdskraft

Både Aarhus og Odense kommuner er opmærksomme på sociale klausuler. (23.09.13)

Aarhus letbane - Kick off

Transportminister Henrik Dam Kristensens tale ved letbanens Kick-off mandag d. 24/6.
(Traffic News 26.06.13)

Lov om Aarhus Letbane

Loven, der behandles i Folketinget d. 2/2, lader det være op til kommunerne og anlægsøkonomien om de gamle baner skal elektrificeres. (31.01.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"For mig er der ingen tvivl om, at den århusianske letbane skal tænkes langt videre.
Den skal udvikles til at dække meget længere mod både syd og nord, så den dækker hele Østjylland"
siger Ejgil Rahbek (V) til Stiften.

 
1. etape bygges nu
Standsningssteder 1. etape
1. etape med ny letbane (rød linje), hvor togene skal fortsætte ud på nærbanerne (blå linjer).
Klik for større kort.
 
 

Læs mere her:

Arbejdet med ny letbane-bro skrider frem
(TV2 Aarhus 19.12.13)
NYHEDSBREV fra AARHUS LETBANE
(Letbanen 17.12.13)
Gravearbejde færdigt før tid på Oluf Palmes Alle
(Aarhus 26.11.13)
Udvikling eller vild vækst?
(JP Aarhus 19.11.13)
Det lover godt for letbanen (Login)
(Aarhus 15.11.13)
Centralpark i Aarhus skal være permanent
(JP Aarhus 14.11.13)
Ny togaftale sætter skub i østjyske tog
(TV2 OJ 14.11.13)
Østjylland inviterer til samspil med statens togplan
(JP Aarhus 06.11.13)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold