Letbaner.DK
 
Odense letbane med i finanslov
Nyhed 00465  

Letbanen ved OBC
Letbanen ved Odense Banegård Center (OBC).
Visualisering: Odense Letbane

 

Odense letbane med i finanslov

 
01.12.13
Jubel i Odense: Staten giver 1,1 mia kr. til letbaneprojekt. De resterende 1,3 mia finansieres lokalt.

I finanslovsaftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er der afsat 1,1 mia.kr. som et statsligt tilskud til en letbane i Odense på 14,4 km.

Foruden staten bidrager Region Syddanmark med 100 mio. kr. og Odense kommune betaler resten. Anlægsudgifterne er beregnet til at koste 2,4 mia.kr. De driftsrelaterede anlægsudgifter til togsæt, kontrolcenter mm. på 600 mio.kr. skal Odense kommune også betale.

Der er allerede igangsat en VVM-undersøgelse, og det egentlige anlægsarbejde forventes igangsat i 2016. Det er planen, at den første etape skal åbne i 2020.

Glad minister

"Det er rigtig glædeligt for borgerne i Odense og byens erhvervsliv, at det har været muligt at afsætte midler, som sikrer, at Danmarks tredjestørste by nu også kan få en letbane. Der er ingen tvivl om, at letbanen vil sikre et robust kollektivt trafiksystem i Odense" siger transportminister Pia Olsen Dyhr og fortsætter:

"Der er efterhånden vedtaget letbaneprojekter i både Aarhus, langs Ring 3 i Storkøbenhavn og nu også i Odense.

Letbaner er en både grøn og effektiv transportform særligt i de store byer, hvor der er et stort passagerpotentiale.

Letbaner skaber nye muligheder for mere miljøvenlig kollektiv trafik. Det er meget positivt, at der nu i Odense med letbanen skabes et reelt alternativ til bilen" slutter Pia Olsen Dyhr.

Odense linjenet
Odense kommende H-linjenet. Rød linje mellem Tarup Center og Hjallese station (1. etape). Stiplet linje mellem Vollsmose og Odense Zoo (2. etape)
Visualisering: Odense Letbane

 

Byudvikling i Odense: Fra stor by til storby

Med denne finansieringsaftale ligger milliardinvesteringerne som perler på en snor i Odense kommune: Nyt Odense Universitetshospital, Citycenter med hoteller og konferencefaciliteter, udbygning af Syddansk universitet, Forsker og Videnspark, nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU) samt et Park&Ride anlæg ved den fynske motorvej med direkte omstigning for bilisterne til letbanen.

Letbanen vil f.eks. køre igennem Nyt Odense Universitetshospital, der således får direkte forbindelse til både Banegårdscenteret, Hjallese station ved Svendborgbanen, samt til det nye Park&Ride-anlæg ved motorvejen.
 

Nøgletal for letbanen

Indenfor 5 minutters gangafstand
kan letbanen betjene:
  • 45.000 beboere
  • 35.000 arbejdspladser
  • 25.000 uddannelsespladser

 

"Det er et enigt byråd, der har stået bag beslutningen om letbanen i Odense. Det er et signal om, at alle kan se mulighederne i, at letbanetrafik i Odense vil skabe vækst for Region Syddanmark, på Fyn og i Odense", udtaler borgmester Anker Boye og fortsætter:

"Letbanen kommer til at binde hele infrastrukturen sammen: jernbane, motorvej og busser. Dermed bliver tilgængeligheden til byen stærkere og bedre".

/ME
 


Relaterede nyheder:

Byudvikling og letbaner

Læs tillæg i Berlingske fra den 13.12.2012, hvor man bl.a. kan læse om Odenses investeringer i byudvikling og letbane. (17.12.12)

Temaudstilling på Sporvejsmuseet

Letbanen er et centralt element i fremtidens infrastruktur i Odense. (18.06.12)

Odense som miljøby

Miljøskabende byudvikling med letbanen som vækstgenerator vil gøre byen attraktiv. (13.04.12)

Udstilling om Odense letbane

På Danmarks Jernbanemuseum i Odense vises en jubilæumsudstilling i perioden 6/10 - 31/10. (06.10.11)

Ja, til Odense-letbane

Et enigt byråd besluttede at sige ja til en letbaneløsning, for at gøre byen mere bæredygtig. (14.03.11)

Letbane nu på skinner i Odense

En letbane i Odense er rykket tættere på. Nye beregninger viser, at projektet kan hænge sammen. (24.01.11)

4 mio. kr. til letbane i Odense

Projektet planlægges som et pilotprojekt for kommende letbaner i gadeniveau i Danmark. (06.01.10)

Forundersøgelser om letbane i Odense

Målet er, at Odense letbanes 1. etape skal være i drift indenfor år 2017. (27.10.09)

Odense letbaneplan på skinner

Borgmester Jan Boye forventer, at den første letbanelinje i Odense er klar i løbet af 2016. (19.05.09)

COWI: Letbane i Odense er for dyr

Odense er stor nok til en letbane, svarer Letbaner.DK i Fyns Stiftstidende. (15.03.09)

Odense skaber bymiljø med letbane

Odense samler byen ved at lukke den centrale motorgade Thomas B. Trigesgade for biler. (27.02.08)

Odense vil have letbane-net

Odense Kommune og FynBus har sammen lavet en skitse til, hvordan et letbane-net kan se ud. (16.01.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Det er meget positivt, at der nu i Odense med letbanen skabes et reelt alternativ til
bilen", udtaler transportminister Pia Olsen Dyhr.

 
 

Læs mere her:

Letbane i Odense
(TV2 Fyn 27.11.13)
Minister: Robust kollektiv trafik i Odense
(TV2 Fyn 27.11.13)
Nu får Odense sin letbane
(Ingeniøren 27.11.13)
1,1 mia til 14,4 km langt projekt
(Odense 27.11.13)
Letbane på vej til Danmarks tredjestørste by
(JP Odense 27.11.13)
Minister: Robust kollektiv trafik i Odense
(TV2 Fyn 27.11.13)
Odense får en letbane
(Ugens Erhv. 27.11.13)
Trafikminister: Letbane sikrer robust system
(Fyns Odense 27.11.13)
Boye følger finanslovsforhandlinger med spænding
(DR.dk Fyn 26.11.13)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold