Letbaner.DK
 
Billund ønsker jernbane - Vejle ønsker letbane
Nyhed 00472  


Letbane til Billund Lego-lufthavn.
Illustration Trafikstyrelsen

 

Billund ønsker jernbane - Vejle ønsker letbane

 
06.04.14
Talerne på borgermøde var enige om alene at anbefale en jernbane til Billund.

Forligsparterne bag dette års trafikforlig skal i denne måned sætte sig samme og beslutte systemvalget til lufthavnsbanen til Billund efter kun tre måneders lokal debat og uden en nærmere faglige undersøgelser.

Derfor arrangerede Trafikstyrelsen et borgermøde i Billund Centret d. 6/3. Mødet viste umiddelbart mest interesse for en "rigtig" jernbane over Jelling, men den ene af de to berørte kommuner fik ikke taletid.

Trafikstyrelsens borgermøde

Trafikstyrelsen (TS) startede med at gøre det klart at de ikke havde drømt om at skulle stå og tale om en bane til Billund, og at de faktisk heller ikke syntes at de burde, underforstået at banen er overflødig.

Det var måske baggrunden for at styrelsen "havde skiftet mening" om letbaneløsningen, som ellers blev beskrevet som et attraktivt alternativ i TS's rapporten "Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn" fra juni 2012.

Tre talere for en jernbane

TS omtalte i deres præsentation mange fordele ved letbaneløsningen, fx bedre muligheder for lokale stop i både Vejle og Billund samt at flaskehalsen i Grejsdalen kunne undgås.

TS faktaark nr. 8 (se link øverst til højre) beskriver også tydeligt ulemperne ved en jernbaneløsning.

Alligevel anbefalede TS en jernbane med begrundelser som en rationel genanvendelse af togsæt (IC4? red.).

Derefter talte lufthavnsdirektøren, der havde mange gode argumenter for en bane til Billund Lufthavn hvor rejsetallet fortsat stiger. Også han anbefalede en jernbane med argumenter som "hellere en hel jernbane end en halv letbane", men det stod ikke helt klart hvilke faglige begrundelser, der lå bag denne bemærkning.

Efter kaffepausen talte Billunds borgmester, der havde forventning om "at blive koblet på det overordnede banenet", (hvilket TS tidligere på mødet ikke havde stillet nogen i udsigt). Han anbefalede på byens vegne en jernbaneløsning, men måtte direkte forespurgt fra salen senere erkende, at han ikke havde en byrådsafstemning bag sig i denne sag.

Ingen talere for en letbane

Af ukendte årsager var der ingen talere fra Vejle Kommune, - eller for en letbaneløsning i det hele taget. Vejle Kommune har ellers i pressen udtalt sig positivt om fordelene ved en letbaneløsning. Den umiddelbare oplevelse på mødet var, at arrangørerne ikke ønskede at give taletid til fordel for en letbaneløsning.

Finansieringens fordeling

Flere spørgere fra salen pegede på problematikken i at finansieringen fra staten er gjort forskellig efter valg af system. Letbaner skal betales lokalt med 50% fra kommuner og region. Her blev blot henvist til Trafikministeriet.

Letbaner.dk's udsendte påpegede svagheden ved kun to tog i timen i al fremtid, hvor en letbane let kan opgraderes til 3-4 tog i timen i myldretid. TS rapportens forsigtige passagerprognose viser, at der vil blive ca. 70 passagerer i gennemsnit på alle tog, alle dage, året rundt. Charterrejser og Legoland vil trække særlig mange ud om sommeren på særlige rejsedage, (hvilket let kan betyde op til 250 rejsende til én afgang allerede fra åbningsåret, red.). TS svarede ikke på dette spørgsmål.

Det store spørgsmål

Den uafhængige Trafikkonsulent, Ole Dupont Kofod udtaler: "Jo mere man går ind i forudsætningerne bag driften af baneforbindelsen til Billund, desto tydeligere fremgår det, at der er mange problemer forbundet med jernbaneløsningen, som skal afhjælpes på forskellig vis med negative tidsmæssige og/eller økonomiske konsekvenser.

Derimod vil letbanen give et højklasset kollektivt trafiktilbud for rejsende: kortere rejsetid, mere fleksibilitet og bedre adgang til Billunds øvrige faciliteter", slutter konsulenten i et nyt notat om Billundbanen, se link.

/HB

Link til Ole Dupont Kofods analyse:
LETBANE TIL BILLUND - langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen
 


Relaterede nyheder:

Jernbane til Billund betyder ingen hurtigtog til Herning og Holstebro

Valget står imellem at etablere en jernbane fra Jelling, eller en letbane fra Vejle til Billund. (19.02.14 opd. 27.02.14)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Jo mere man går ind i forudsætningerne bag driften af baneforbindelsen til Billund, desto tydeligere fremgår det, at der er mange problemer forbundet med jernbane løsningen".

/Ole Dupont Kofod

 
 
 

Læs mere her:

LETBANE TIL BILLUND (analyse af Ole Dupont Kofod d. 04.04.14)
 

Faktaark

Faktaark 8 fra Trafikstyrelsen
(TS, 02.2014)
Faktaark 1-8 fra Trafikstyrelsen
(TS, 02.2014)
Letbanetog elektrisk kunne køre til Billund 100 km/t, VOSSLOH
Letbanetog elektrisk kunne køre til Billund 100 km/t, ALSTOM
Letbanetog diesel kunne køre til Billund 120 km/t, STADLER
 

Artikler

Vejle dropper drøm om letbane
(Billund 19.03.14)
Billund Lufthavn takker nej til letbane
(07.03.14)
Letbane frem for jernbane til Billund (Login)
(Altinget 26.02.14)
Borgermøde om banebetjening af Billund 6/3
(TS d. 24.02.14)
Jernbane til Billund overbelaster Grejsdalen
(Vejle 24.02.14)
Tænk jer godt om
(Billund 15.01.14)
Billundbane giver flere Københavnere
(TVS d. 14.01.14)
Billund Lufthavn får togforbindelse i 2020
(Check-In 14.01.14)
Jernbane til Billund kan blive joker
(Vejle 13.11.13)
Carl Holst:
Regionen bør lægge penge i letbane

(Vejle 10.11.13)
DF vil have jernbaneforbindelse til Legoland
(Billund d. 09.11.13)
Tog fra Vejle til Billund
(Vejle 21.10.13)
Øst-vest-konflikt om Billund-jernbane
(Ingeniøren 27.09.13)
Aalborg Lufthavn får tog til døren
(Aalborg 22.03.13)
Letbane til Billund er med i trafikforhandlinger
(Transport 22.01.13)
Letbane kan få pensions-penge som starthjælp
(Billund 03.01.13)
1,3 mia. kroner for letbane fra Vejle til Billund.
(check-in 03.09.12)
Staten vil ikke alene betale letbane i trekant-området
(Billund 31.12.12)
 

Rapporter:


Forundersøgelse Letbane til Billund
(TS, Aug. 2012)
TOGFONDEN DK
(TS, Sept. 2013)
EN MODERNE JERNBANE - Udmøntning af TOGFONDEN DK
(FT d. 14.01.14)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 24.04.14