Letbaner.DK
 
Letbanekonference hos Berlingske
Nyhed 00473  


Transportminister Magnus Heunicke (S) holdt et meget inspirerende indlæg på konferencen
Foto: Berlingske

 

Letbanekonference hos Berlingske

 
24.04.14
Konferencen om byudvikling og letbaner blev afholdt 10.04.14 i samarbejde med Region Hovedstad og Danske Anlægsentreprenører.

Byudvikling og mobilitet er essentielt for, at det moderne samfund kan fungere og for at der skabes vækst. Etablering af nye letbaner sætter erfaringsmæssigt gang i byudviklingen med investeringer og nye arbejdspladser. Det var baggrunden for den store interesse for konferencen, der havde samlet over 80 deltagere.

Foruden de mange kommuner, regioner og trafikselskaber, som nu er ved at etablere letbaner i Danmarks tre store byer, deltog også repræsentanter for Danske Anlægsentreprenører, Dansk Byggeri, Naturstyrelsen, trafikselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer, letbaneleverandører, Kunstakademiets Arkitektskole, arkitektfirmaer og interesseorganisationer.

Programmet:

Bestyrelsesformand for Danske Anlægsentreprenører Henrik Styrup bød velkommen.

Det var positivt, at transportminister Magnus Heunicke ville give deltagerne et indblik i politikernes vilje til økonomisk at bidrage til etablering af letbaner. Ministeren understregede sin opmærksom på, at letbaner bidrager til en positiv byudviklingen.

Partner i PwC Christian Klibo fulgte op med et indlæg om, hvordan letbaner øger byernes attraktionsværdi og vækst med afsæt i undersøgelser af, hvad der er differentierende for byers udviklings- og vækstpotentiale.

Skandinaviske perspektiver

Jens Forsmark, samordnare for Spårvagsstäderne i Sverige, fortalte om organisationens medlemmer og deres arbejde for, at det skal blive lettere at bygge letbaner (som stadig hedder sporvogne i Sverige) og få dem finansierede. Derudover fik vi et indblik i planlægningen af nye letbaner i de tre skånske byer Lund, Malmø og Helsingborg.

Projektdirektør for bybanen i Bergen Roger Skoglie, orienterede om den betydning, letbanen i Bergen havde haft for investeringerne og byudviklingen, og om hvordan bybanen påvirkede trafikstrømmende samt erhvervs- og boligudviklingen.

Udviklingen i Aarhus

Projektleder i Midttrafik Ole Sørensen fortalte om letbanesamarbejdets plan "Samspil 2025", som vil give et markant løft til et sammenhængende kollektivt transporttilbud. Her integreres de statslige planer for baneudbygning, planerne for letbanens nye etaper, busbetjeningen og Parker&Rejs-anlæg i ét sammenhængende net.

Om letbanens betydning for byudviklingen i Aarhus fortalte afdelingsarkitekt i Aarhus kommune Niels-Peter Mohr. Aarhus byråd vil skabe en by, der påtager sig rollen i udviklingen af velfærdssamfundet, og hvor der skabes vækst med tættere og mere koncentrerede byområder og en ny, forbedret infrastruktur, herunder etablering af letbanen.

Udviklingen i Odense

Letbanen bliver rygraden i Odense, fortalte letbanechef for Odense letbane, Mogens Hagelskær. Frem mod 2025 investeres der ca. 25 mia.kr. i Odense. Presset på infrastrukturen bliver derfor øget på grund af de mange tilflyttere og nye arbejdspladser, og deltagerne på konferencen fik et spændende indblik i, hvordan Odense letbane vil binde byen og de mange udviklingsprojekter sammen.

Udviklingen i Hovedstadsregionen

Bestyrelsesformand for Letbane Ring 3, Anne Grete Holmsgaard fortalte om fem gode grunde til at elske letbanen i Ring 3. Det var forfriskende at høre en bestyrelsesformand udtrykke sin kærlighed til et projekt, der skal udvikle Vestegnsområdet.

Derefter gav projektchef i Metroselskabet Tove Frederiksen deltagerne et spændende indblik i fremtidens trafikknudepunkter og på byudviklingen i de kommende stationsnære områder.

Som fortsættelse heraf fortalte projektleder for Ringbysamarbejdet, Marianne Bendixen om "Vision Ringbyen", der skal udvikle hele området langs Ring 3. Her ligget et potentiale med et areal, der er tre gange så stort som Ørestaden. Man fik også et indblik i samarbejdet mellem kommunerne, og forventningerne til letbanens effekt på byudviklingen og de konkrete muligheder i de kommende år for byfornyelse af områderne langs banen.

Professor ved DTU Transport, Otto Anker Nielsen, havde en spændende præsentation af de nyeste analyser af potentialet for letbaner i Hovedstadsområdet. Det skal ses som en opfølgning af den tidligere udsendte Analyse "Flere letbaner i Hovedstadsområdet", der blev udgivet i marts 2013 af Region Hovedstaden.

Afslutning

Programmet sluttede med et indlæg af Formanden for Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF), der på en meget inspirerende måde fortalte om, hvordan grøn trafik skaber en bæredygtig udvikling.

Der blev skabt mange kontakter i den positive atmosfære på konferencen -en atmosfære, som Berlingske havde sørget for i form af optimale konferencefaciliteter og traktementer. Bl.a. blev der skabt nye kontakter mellem deltagere fra Danmark og Sverige.

/ME


Relaterede nyheder:

Konferencer I Øresundsregionen

I løbet af marts og april afholdes der to konferencer om letbane- og sporvognsplaner. (04.03.14)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 
Byudvikling og Letbaner

Berlingske TEMA
April 2014

 
 
 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold