Letbaner.DK
 
Ny trafikaftale om letbaner, metro og cykler
Nyhed 00475  


Nørrebrogade i Aarhus ved Nørregade med kommende letbane. Visualisering : C. F. Møller Landskab 2009

 

Ny trafikaftale om letbaner, metro og cykler

 
25.06.14
Regeringen har sammen med DF, SF og EL indgået den nye milliardaftale, der skal styrke den kollektive trafik

Transportminister Magnus Heunicke udtaler: ”Nu giver vi den kollektive trafik i hele landet et tiltrængt løft. Det er målrettet til letbaner, metro, busser og cykler, altså alt det som danskerne er afhængige af i hverdagen.” I artiklen sættes der fokus på letbaner og metro i hovedstaden.

Metroen

Foruden den allerede aftalte Sydhavnsmetro til 8,6 mia.kr. reserveres der i den nye trafikaftale 263 mio.kr, som statens andel til et afgreningskammer fra metrocityringen.

Bidraget til afgreningskammeret udbetales kun, hvis der findes finansiering til hele Sydhavnsmetroen. Det forudsættes, at forligskredsen ikke skal bidrage til den resterende finansiering af den statslige andel af projektet.

Ring 3 letbanen

Parterne er enige om at sikre en optimal udnyttelse af Ring 3 letbanen ved at udvide letbanens betjeningsområde og skabe større sammenhæng med den øvrige kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Ved at ændre linjeføringen for Ring 3 letbanen og etablere et ekstra stop på DTU´s område, kan sikres en markant bedre betjening af DTU, og letbanens passagerpotentiale øges betydeligt. Parterne er enige om, at afsætte 50 mio.kr i et statslig bidrag til ændring af denne linjeføring.

Staten vil optage en nærmere dialog med de øvrige interessanter, herunder DTU, Lyngby-Taarbæk kommune og Region Hovedstaden om mulighederne for restfinansiering op til de 95 mio.kr., som projektet beløber sig til i alt.

Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev station

Der er 300 meter fra Herlev station til Ring 3 letbanens kommende station i Herlev. Parterne er på denne baggrund enige om at afsætte 4 mio.kr. til at udarbejde et beslutningsgrundlag, der belyser mulighederne for at flytte Herlev station til en ny placering tættere på Ring 3 letbanen. Det skønnes, at denne større sammenhæng mellem S-togsnettet og Ring 3 letbanen vil fordoble passagerpotentialet på stationen.

Analyser af letbaner og BRT i Storkøbenhavn

Et sammenhængende net af letbaner og BRT-busser, vil binde hovedstadens højklassede kollektive trafikformer og trafikale trafikpunkter sammen, og vil bidrage til at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik.

På baggrund heraf udarbejdes et beslutningsgrundlag for et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn, hvor en række mulige linjeføringer vil blive belyst. Der afsættes 16 mio.kr. til analysen. Hertil kommer ca. 1,5 mio.kr. i overskydende midler fra den tidligere besluttede letbanestrategi, som parterne er enige om at inkorporere i den samlede analyse.

Desuden har Region Hovedstaden udtrykt interesse for at medvirke til det samlede analysearbejde og forventes at medfinansiere med i størrelsesordenen 10 mio.kr. Evt. yderligere bidrag fra relevante lokale parter vil kunne indgå.

Udredning af letbane ad Frederikssundsvej

I tidligere analyser vurderes der navnlig at være et stort passagerpotentiale ved at etablere en letbane ad Frederikssundsvej. Københavns kommune ventes at offentliggøre en udredning om en letbane ad Frederikssundsvej indenfor kort tid. Næste skridt i analyserne vil være en udredningsrapport. Dette arbejde vurderes at kunne gennemføres for 12-15 mio.kr.

Parterne er enige om, at afsætte 6 mio.kr. til et statsligt bidrag til udredning af en letbane ad Frederikssundsvej (svarende til 40% af 15 mio.kr.). Udredningen udarbejdes i samarbejde med lokale parter.

Aarhus Letbane

Det blev i 2012 besluttet at etablere Aarhus letbane, I foråret 2014 blev det sidste tilbud modtaget på udbuddet af anlægget, og det laveste tilbud viser en fordyrelse på ca. 700 mio.kr. Der er i anlægsloven afsat 1,178 mia.kr (2009-priser) til anlægget.

Parterne bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik er enige om at afsætte 227 mio.kr. for at sikre, at letbanen virkeliggøres som det nye regionale togsystem, der var tiltænkt. Dermed dækker staten sin andel af fordyrelsen med i alt 330 mio.kr.

En præmis for denne merbevilling er, at staten trækker sig ud af anlægsselskabet, og at bevillingen konverteres til et tilskud svarende til den model, der arbejdes med i Odense letbane.

Hele aftalen kan læses på Transportministeriets hjemmeside: www.trm.dk

/ME


Relaterede nyheder:

Aarhus letbane lover godt

Ny togaftale sætter skub i østjyske tog, skriver TV2. Aftalen indebærer blandt andet penge til opgradering af Ryomgaard-Grenaabanen. (27.11.13)

Østjysk plan: "Samspil 2025"

Vision for udbygning af et net af letbaner i Aarhusområdet for ca. 2,1 mia.kr (27.10.13)

Lov om Aarhus Letbane

Loven, der behandles i Folketinget d. 2/2, lader det være op til kommunerne og anlægsøkonomien om de gamle baner skal elektrificeres. (31.01.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs om Aarhus budgetoverskridelse:

Afgift finansierer letbanens ekstraregning
(Aarhus 26.06.14)
Nu er der penge til letbanen
(Aarhus 26.06.14)
Letbanens økonomi er sikret
(JP Aarhus 20.06.14)
DEBAT: Venstre svigtede Aarhus - igen!
(Aarhus 19.06.14)
Halvtimesdrift og Thorsager Trinbræt nævnt i ny trafikaftale
(Grenaa 17.06.14)
Letbanen i Aarhus er reddet
(Stiften 12.06.14)
Ny milliard-aftale styrker kollektiv trafik
(TRM.dk d. 12.06.14)
Milliardaftale sender penge til Aarhus, København og de danske cyklister
(Politiken 12.06.14)
En milliard til gavn for cyklister og passagerer
(Berlingske 12.06.14)
Kvart milliard til Aarhus Letbane
(JP Aarhus 12.06.14)
200 byer kan ikke tage fejl
(JP Aarhus 12.06.14)
Cyklister og kollektiv trafik får milliard-indsprøjtning
(Stiften 12.06.14)
Wammen roser aftale om letbanen
(Stiften 12.06.14)
Arbejder på fuld kraft for letbane i Aarhus
(Aarhus 06.06.14)
Minister: Aarhus har brug for letbane i fuld skala
(Aarhus 04.06.14)
»Vi har været meget præcise med regnestykket«
(Aarhus 04.06.14)
Nye etaper af letbanen er i støbeskeen
(Aarhus 02.06.14)
Sådan skal letbanen udvides
(Aarhus 31.05.14)
Stor ombygning af Aarhus H fremrykkes
(Aarhus 30.05.14)
Erhvervsskat skal betale letbaneregning
(JP Aarhus 24.05.14)
De Konservative: Letbanen skal følges tæt
(JP Aarhus 23.05.14)
Byråd i fælles appel over for Folketinget
(Aarhus 22.05.14)
Aarhus Letbane: Byråd kræver millioner af staten
(Aarhus 22.05.14)
Aarhus vil have staten til at betale mere til letbanen
(JP Aarhus 21.05.14)
Kassetænkning blokerer for hjælp til letbanen
(Aarhus 16.05.14)
Letbane-regningen kan blive større end det forventede
(JP Aarhus 16.05.14)
Letbanen er på vej tilbage på sporet
(Aarhus 15.05.14)
Aarhus Letbane styrer fri af økonomisk ruin
(Lokalavis 15.05.14)
SF vil finde penge til letbane i Aarhus
(Stiften 15.05.14)
Penge på vej til letbanen?
(TV2 OJ 14.05.14)
Letbanen: Håbede at indhente underskud
(Aarhus 13.05.14)
Så blev letbane-farcen en realitet
(Aarhus 13.05.14)
Koster op mod 700 mio. kroner mere end ventet
(TV2 OJ 11.05.14)
K: Byråd må stå sammen om letbanen
(Aarhus 11.05.14)
Letbanen i Aarhus får markant mindre i statsstøtte
(Aarhus 10.05.14)
Letbaneudgifter sprænger alle rammer
(Aarhus 10.05.14)
Rådmand: Letbanen skal reddes
(JP Aarhus 10.05.14)
V i Aarhus: Letbanen sejler i den grad
(Lokalavis 09.05.14)
Staten skal redde Aarhus Letbane
(Lokalavis 09.05.14)
Letbanebro i Aarhus
(Building 05.05.14)
V: Hvad sker der med letbanen?
(Aarhus 04.05.14)
SF kræver 300 mio. kr. ekstra til letbanen
(Aarhus 04.05.14)
Arbejde med letbane stopper togtrafik
(TV2 OJ 03.05.14)
Aarhus Letbane er for dyr og dårlig
(Lokalavis 03.05.14)
Her er de nye letbanetog
(Aarhus 02.05.14)
Letbane-arbejdet får gener for trafikken i centrum
(TV2 Aarhus 01.05.14)
Aarhus' letbane skal barberes (Login)
(JP Aarhus 30.04.14)
Minister svinger sparekniven over letbane
(Aarhus 30.04.14)
Venstre kræver svar om letbanens pengeproblemer
(JP Aarhus 30.04.14)
Aarhus' letbane er blevet for dyr
(Maskintek 30.04.14)
Transportminister: Letbanen bliver væsentligt dyrere end ventet
(Aarhus 29.04.14)
»Letbanen vil ændre jeres by fuldstændigt«
(Aarhus 27.04.14)
På sporet af letbanen
(Aarhus 27.04.14)
Slutspurt om letbaneaftale
(Aarhus 27.04.14)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold