Letbaner.DK
 
Nyt trafikknudepunkt ved Ny Ellebjerg
Nyhed 00476  


Ny Ellebjerg Station. Foto: Helge Bay

 

Nyt trafikknudepunkt ved Ny Ellebjerg

 
24.07.14
I fremtiden kan denne S-togsstation få forbindelse til fjerntogsnettet, Sydhavnsmetroen og en foreslået letbane fra Glostrup til Københavns Lufthavn

Københavns Kommune får nu opfyldt sit længe nærede ønske om en sydhavnsmetro. Dermed vil Ny Ellebjerg blive et stort nyt trafikknudepunkt, der vil binde Københavns forskellige trafikformer på skinner sammen. Det vil samtidig være starten på et kollektivt skinnetrafiknet, som vil gøre rejser på skinner mere attraktivt for bl.a. Bilister.

Ny metro til Sydhavnen

Regeringen og Københavns kommune offentliggjorde onsdag den 14. maj, at de vil bruge 8,6 mia.kr. på en Sydhavnsmetro til Ny Ellebjerg station på ca. 4 km, samt en forlængelse af Nordhavnsmetroen.

Den nye metrolinje skal kobles på den kommende metrocityring, og ventes at stå færdig i 2023. Med Syd- og Nordhavnsmetroen ventes antallet af passagerer på metronettet at stige med 43.000 daglige passagerer. Sydhavnsmetroen vil den på en almindelig hverdag sammen med fjerntog fjerne omkring 1.000 biler fra hovedstadens veje, især fra sydhavnsområdet, skriver Ingeniøren d. 14.05.14.

Københavns kommune vil få en ejerandel på 95%

Som et led i aftalen overdrager staten sin ejerandel på 40% til Københavns kommune for de nye metrobyggerier. Kommunen får således en ejerandel på 95%. Det sker igennem udviklingsselskabet By & Havn, der bl.a. har udviklet og solgt ejendomme i Ørestaden og i Nordhavn for at skaffe penge til udbygning af metroen i København.

Herefter vil staten kun have en ejerandel på 5%, mens Københavns kommune vil stå for resten. Selskabet har i øjeblikket en gæld på 16,6 mia.kr. og en negativ egenkapital på 3,3 mia.kr. Det får finansminister Bjarne Corydon (S) til at karakterisere aftalen som både 'god' og 'begavet', ifølge Ingeniøren.

Det betyder, at hver københavner nu får en ekstragæld på 15.000 kr., fordi staten har valgt at trække sin del ud af udviklingsselskabet By & Havn. Det er betalingen for, at Københavns kommune får lov til at bygge en ny metrolinje til Sydhavnen, der vil koste over 2 mia.kr. pr. km.

Staten har samtidig betinget sig, at transportministeriet til enhver tid har vetoret over alle vigtige beslutninger i selskabet.

Letbane fra Glostrup til Ny Ellebjerg - med forlængelse til Lufthavnen

En ny metro til Ny Ellebjerg, har gjort en letbane til dette nye trafikknudepunkt højaktuel.

Region Hovedstaden har allerede i samarbejde med Cowi og Tetraplan udarbejdet en screeningsrapport: ”Letbane til lufthavnen skaber jobs” fra august 2013. Formålet var at vurdere forskellige linjeføringer i forhold til den øvrige kollektive trafik, store rejsemål langs linjeføringen, byudviklingsmuligheder, direkte rejsemuligheder, linjeføringens fysiske udfordringer og passagerpotentialerne.

6 linjeføringsforslag

I forbindelse med screeningen med forslag til seks linjeføringer, har der været afholdt en workshop med deltagelse af embedsmænd fra de berørte kommuner samt eksperter fra Movia og Metroselskabet.

Det er både projektgruppens og workshopdeltagernes vurdering, at der i næste fase bør arbejdes videre med to af løsningerne.


Illustration “Letbane til Lufthavnen” viser de to anbefalede letbaneforslag. Kilde: COWI og Eniro/KRAK

  • en sydlig forbindelse fra Glostrup via Avedøre Holme over Sorte Rende til Lufthavnen (Løjtegårds-løsningen) vist med blåt. Den er på 24,8 km, og vil koste 2,6-2,8 mia.kr. Den skønnes at få 13.000 - 14.500 passagerer om dagen.
     
  • en nordlig forbindelse fra Glostrup via Hvidovre hospital, Ny Ellebjerg og Sjællandsbroen til Lufthavnen (Vejlands Allé-løsningen) vist med rødt. Den er på 20,9 km, og vil koste knap 2,3 mia. kr. (evt. med Glostrup - Ny Ellebjerg som 1. etape). Den skønnes at få ca. 23.400 passagerer om dagen

Både passagertal og økonomi er meget overordnet skønnet, da der ikke er gennemført en bustilpasning til letbaneløsningerne, hvorfor passagertallene sandsynligvis vil blive højere.

Hvis man vælger løsningen Glostrup station – Hvidovre Hospital – Ny Ellebjerg station med en senere forlængelse til Københavns lufthavn, får man en letbane til ca. 140 mio. kr. pr, km.

Københavns Kommune har også idéer om en letbane her, dog kun imellem Glostrup og Ny Ellebjerg.

Trafiknet på skinner i hovedstadsområdet

Hermed tegner der sig et billede af et overordnet kollektivt trafiknet på skinner i hovedstadsområdet, som især Region Hovedstaden har ønsket i den regionale udvikling.

I en analyse fra marts 2013 ”Flere letbaner i hovedstadsområdet” udarbejdet af DTU for Region Hovedstaden, der også anbefaler en letbane fra Glostrup til Lufthavnen, konkluderes det, at man kan få et net af letbaner i hovedstadsområdet for kun én metrolinjes pris.

Letbaner.dk ser meget positivt på de nye initiativer til at undersøge en mulig letbanelinje, der kan forbinde Vestegnen fra Glostrup via Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Københavns Kommunes sydlige kvarterer til Lufthavnen.

/ME og HB

Kilder: Region Hovedstaden og Ingeniøren


Relaterede nyheder:

Bedste alternativ til roadpricing er letbaner

Når en buslinje erstattes med en letbane, falder antallet af biler langs strækningen ofte med op til 20%. (07.10.13)

Letbane til Ny Ellebjerg

En metro til Ny Ellebjerg, har gjort en letbaneforbindelse hertil højaktuel. (23.09.13)

Rapport: Letbane til lufthavnen skaber jobs

Hurtig og præcis letbanetrafik med niveufri indstigning bør afløse mest belastede buslinjer i hovedstaden. (07.08.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Ny Ellebjerg og Glostrup som nye trafikknudepunkter
(TRM.dk 22.01.14)
Nye knudepunkter i København: Glostrup og Ny Ellebjerg
(Ingeniøren 21.01.14)
Rapport: Letbane til lufthavnen skaber jobs
(RegionH 02.08.13)
Rapport: Flere letbaner i hovedstadsområdet
(DTU marts 2013)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.10.14