Letbaner.DK
 
Letbane i Københavns Kommune
Nyhed 00478  

Visualisering Brønshøj Torv
Visualisering af trafiksaneret Brønshøj Torv.
Grafik: Jeppe Goll.

 

Letbane i Københavns Kommune

 
14.09.14
Frederikssundsvej foreslået af Københavns Kommunes til første letbaneprojekt

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell har fremlagt et forslag for Københavns Borgerrepræsentation til en letbane fra Gladsaxe ad Frederikssundsvej til Nørrebro station.

En ny letbane med 16 stationer mellem Nørrebro Station og Gladsaxe kan få op til 36.000 daglige brugere, skriver mx.dk. Undersøgelsen er udarbejdet af Københavns Kommune, Metroselskabet, Tetraplan og Cowi.

Det er meget positivt, at Københavns kommune nu har taget initiativ til etablering af en letbane ad Frederikssundsvej, som erstatning for Københavns to mest benyttede buslinjer 5A og 350S.

Allerede i marts 2013 præsenterede Region Hovedstaden også et forslag til en letbane ad Frederikssundsvej, udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Forslaget er en del af analysen "Flere letbaner i hovedstadsområdet". Herunder beskrives de to forslag:

Københavns kommunes forslag:

Linjeføring: Gladsaxe Trafikplads - Vestvolden - Gyngemosen - TV-byen/Mørkhøjvej - Tingbjerg - Husum Torv - Brønshøj Torv - Nørrebro station

En letbane gennem Tingbjerg og Bystævnet vil ifølge europæiske erfaringer kunne starte en positiv udvikling af de belastede områder, og dermed tiltrække resursestærke familier.

Kommunens forslag
Københavns Kommunes forslag til letbane på Frederikssundsvej.   (Fra rapporten: Letbane på Frederikssundsvej, januar 2014).

Skifte mellem bus og letbane

Frederikssundsvej mellem Husum Torv og Nørrebro station vil ifølge forslaget blive betjent af en letbane til afløsning af de nuværende busser 5A og 350S uden parallelkørsel mellem letbane og busser. Det betyder, at de fleste passagerer fra de to buslinjer, der har ca. 680 daglige afgange skal skifte mellem bus og letbane to gange mellem Herlev og City, på hhv. Husum Torv og Nørrebro station.

Buspassagererne på denne meget benyttede strækning vil opleve det som en forringelse, at skulle skifte to gange, og dermed vil letbanen have svært ved at tiltrække nye kollektive rejsende fra de nuværende bilister.

Skiftet mellem bus og letbane vil også besværliggøres af, at en letbanevogn kan medtage tre gange så mange passagerer som en bus.

Region Hovedstadens forslag

Linjeføring: Herlev station - Husum Torv - Brønshøj Torv - Nørrebro station - Nørreport station

I Regionen Hovedstadens analyse foreslås en letbane mellem Ring 3 letbanen via Herlev station og Nørreport station med en afgrening til Tingbjerg.

Denne letbane vil kunne erstatte samtlige busser på linje 5A og 350S på strækningen, og den vil få direkte omstigning til trafikknudepunkterne Herlev station og Nørreport station, der er de mest benyttede stoppesteder. På denne strækning vil letbanen også få forbindelse til 3 metrostationer, 3 S-togsstationer og til Ring 3 letbanen.


Region Hovedstad og DTU's forslag til et veludbygget letbanenet.   (Fra rapporten: Flere letbaner i hovedstadsområdet, marts 2013).

Professor Otto Anker Nielsen, DTU, vurderer, at netop denne letbane igennem København mellem Herlev og Nørreport station med forlængelse til City og Sundby er den mest oplagte trafikinvestering på skinner med den laveste investering pr. passager.

I gadeplan vil beboerne opleve et transportmiddel, der på en naturlig måde indgår i trafikken uden barrierevirkning i midten af gaden. Desuden mindskes trafikstøjen og luftforureningen, fordi biltrafikken vil falde med 25%, og de 680 daglige dieselbusture vil forsvinde.

Regionen foreslår endvidere en hurtig letbane fra Gladsaxe og Ring 3 letbanen ad Frederiksborgvej, Tagensvej til City, med forbindelse til Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet, som erstatning for bus 6A.

Letbaner.DKs kommentarer

På et midtvejsseminar i Københavns kommune i 2013 blev Letbaner.DK opfordret til at komme med kommentarer til kommunes forslag om en letbane ad Frederikssundsvej. Dette resulterede i notatet "Kommentarer til forslag om Letbaneprojektet på Frederikssundsvej" fra april 2013.

I notatet fremføres det at der tidligere har kørt sporvogne på det meste af Frederikssundsvej, og at gadebredden på de fleste strækninger er mindst 23 meter. Det betyder, at der vil være plads til en selvstændig letbanetracé, samt bilbane, cykelsti og fortov i hver side af vejen. Gadeparkering må dog begrænses. På de to smallere strækninger er der skitseret løsningsforslag.

Strækningen Gladsaxe - Nørrebro er godt 8,6 km lang, hvilket er under den normale smertegrænse for nye letbaner. Driftsøkonomien risikerer at blive anstrengt, og der findes kun ganske få letbaner i udlandet, der er lige så korte. For at sikre en fornuftig driftsøkonomi, har både Aarhus, Aalborg og Odense valgt at planlægge letbaner på over 10 km. Forlænges banen til Nørreport bliver den 11,5 km lang.

En videreførelse af letbanen gennem Nørrebrogade til Nørreport station vil kunne opfylde mange pendleres rejsebehov mod centrum, i stedet for at skulle skifte til bus. Desuden vil den også her tiltrække resursestærke borgere, hvor Nørrebros mangfoldighed vil kunne sætte en anderledes byudvikling i gang med investeringer og oplevelser, der kan gøre området meget attraktivt.

Der ses en mere direkte og naturlig linjeføring videre ad Frederikssundsvej til Herlev station, ligesom bus 5A og 350S kører i dag. Således kan der opnås forbindelse med S-tog fra Ballerup og Frederikssund. Vognene fra Nørrebro vil derfra kunne fortsætte ad Ring 3 letbanen til Herlev hospital. Med en kort forgrening på letbanen fra Frederikssundsvej kunne Tingbjerg og Bystævnet så betjenes, som anført af Region Hovedstaden.

Det store spørgsmål er dog, hvorfor det skal tage 11 år, før denne letbane kan sættes i drift, når letbaner i Europa bygges på ned til 3-4 år?

Letbaner.DK's notat kan hentes i højre spalte.

/HB


Relaterede nyheder:

Kun suppleret med letbaner er MetroCityringen en gave

Cityringen får kun det ønskede passagertal, hvis der etableres letbaner fra Ring 3 til City. (02.08.13)

Kommentar til Frederikssundsvej

Letbaner.dk har udarbejdet et notat med kommentarer til forslag om letbane på Frederikssundsvej. (21.05.13)

Intet letbanesamarbejde i København

Region Hovedstaden og Københavns kommune har to vidt forskellige forslag til letbane på Frederikssundsvej. (12.04.13)

Hverken grundlag for Nordhavnsmetro eller -letbane

Nye tal viser, at en metro til Københavns Nordhavn kun skønnes at få 11.-12.000 daglige passagerer. (26.05.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
   

Det store spørgsmål er hvorfor det skal tage 11 år før denne letbane kan sættes i drift?

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Borgmester vil have letbane fra Nørrebro
(København 18.08.14)
Ny københavnsk letbane kan stå klar i 2025
(Berlingske 18.08.14)
Mere københavnsk end København
(Berlingske 29.07.14)
Letbane På Frederikssundsvej, Resumérapport
(Kbh.Komm. 01.2014)
Flere letbaner i hovedstadsområdet - HOVEDRAPPORT
HENT PJECEN HER
(RegionH 02.04.13)
 
 
Letbaner.DK notat:
Notat fra Letbaner.DK Kommentarer til Frederikssundsvej, 2013.
 
 

Forslag til letbanelinjer


Letbanere.DK's forslag til letbaner i København.

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Illustrationer opdateret 19.09.14