Letbaner.DK
 
Invester i letbaner og få pengene mange gange igen
Nyhed 00481  

Grønlands Torv Aalborg
Visualisering af letbane på Boulevarden i Aalborg, Illustration: Henning Larsen Architects

 

Invester i letbaner og få pengene mange gange igen

 
19.10.14
Letbaner.DK blev inviteret til at deltage i netportalen Altingets transportdebat "Er tiden løbet fra målene for den kollektive trafik?". Her er 1. bidrag fra d. 16.09.14:

Folketinget har vedtaget en togfond på 27, 5 mia.kr., der skal opgradere og elektrificere det landsdækkende jernbanenet. Målet er at fordoble jernbanetrafikken og sikre 50 procent mere bustrafik i 2030.

DTU har lavet en ny fremskrivning, der viser, at selv med de store investeringer i metro og timemodellen vil jernbanetrafikken kun stige med 38 procent og bustrafikken vil falde med 7 procent i perioden.

Denne udvikling har man i de fire store byer været opmærksom på i nogle år. Man har nemlig studeret byudviklingen i andre større byer i Europa, hvor er investeret i letbaner.

Resultaterne af disse investeringer har fået mange bilister flyttet fra bilen til letbaner, fordi de oplever et attraktivt transporttilbud. Bilister vil ikke køre i busser, men gerne på skinner. En anden fordel ved letbaner er, at der er let adgang fra gaderummet, og at de er billigere at anlægge end f.eks. nærbaner og metro.

De store byer vil gerne have del i de mange nye investeringer i boliger, erhvervsvirksomheder og institutioner, som letbaneplaner igangsætter.

Det har Aarhus, Odense og Københavns vestegn allerede erfaret, og de planlægger at indvie deres første letbanestrækning i henholdsvis 2017 og 2020.

Aalborg-letbane

Den nyeste by, der har meldt sig i rækken af letbanebyer er Aalborg, der i nogle år har undersøgt mulighederne for en kollektiv højklasset trafikforbindelse mellem den vestlige og østlige del af byen. Valget stod mellem en BRT-løsning med busser eller en letbane.

I Aalborg løber udviklingen stærkt bl.a. med udvidelser af Aalborg Universitet og Gigantium, nyt Universitetshospital, Musikkens hus, Nordkraft, ungdomsboliger i tusindvis og udvikling af flere centrale industriområder. Dertil forventes 5.000 nye boliger og godt 3.000 nye arbejdspladser. Alene det nye supersygehus vil få ca. 5.000 medarbejdere.

Aalborgs fysiske vision for byens udvikling peger på op imod 25.000 flere indbyggere i 2025. Derfor mener byens politikere, at en letbane er en bedre løsning end en BRT-busløsning, fordi letbanen kan transportere langt flere passagerer, og fordi det er en langsigtet og permanent løsning.

Letbanen, der bliver 12 km. lang med 24 standsningssteder, vil koste 2,4 mia.kr. Det en forudsætning for realisering af projektet, at staten betaler 47 procent af udgiften, på lige fod med hvad der er givet i støtte til Odenses letbane.


Variobahn letbanevogn i Bergen ved et moderne standsningssted med billetautomat. Foto: Pressefoto fra Aarhus Letbane I/S

 

Nordens nyeste letbane giver pengene 13 gange tilbage

For Skandinaviens nyeste letbane, "Bybanen" i Bergen, har passagertilstrømningen været så stor, at man er i gang med at forlænge vognene, og nye vogne er allerede bestilt.

Dertil kommer, at investeringerne i Bergens byudvikling langs Bybanen har givet pengene 13 gange igen.

Netop disse erfaringer har haft stor betydning for, at man har valgt letbaneløsningen i Aalborg. Med denne moderne trafikform forventes det samlede antal rejsende i den kollektive trafik at blive i størrelsesordenen 109.000 pr. døgn. I dag er tallet 52.000 pr. døgn.

De mange nye rejsende vil være at finde blandt tidligere bilister, der nu får et attraktivt alternativ. Denne overflytning fra bil til letbane forventes at give 600.000 færre bilture i Aalborg om året. Det vil samtidig gavne mobiliteten, og luftforureningen vil blive markant mindre.

Kollektiv skinnetrafik binder byer og regioner sammen

Regeringen har med togfonden besluttet at reservere 27,5 mia.kr. til etablering af et hurtigere og mere miljøvenlig jernbanenet.

Der er tale om et historisk løft af jernbanen, som medfører en langt større synergi mellem Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Disse byer kvitterer for dette med markante investeringer i miljøvenlige og attraktive bybaneløsninger i form af letbaner, der støtter Statens initiativ til en togfond.

/ME


Relaterede nyheder:

Aalborg skal have en letbane

Dermed er der nu 4 byer i Danmark, der har valgt letbane fremfor BRT. (23.09.14)

Gennemprøvet letbanesystem til Aarhus

Letbanen i Aarhus leveres af konsortiet Stadler/Ansaldo STS (30.07.14)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Dertil kommer, at investeringerne i Bergens byudvikling langs Bybanen har givet pengene 13 gange igen.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Brugerne: Ja til letbane i Aalborg
(Nordjyske 10.09.14)
Borgere er glade for Aalborg letbane
(TV2 Nord 09.09.14)
Byråd vil have sporvogne i Aalborg
(Nordjyske 08.09.14)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold