Letbaner.DK
 
Anlægsarbejder på Nørrebrogade i Aarhus
Nyhed 00489  


Nørrebrogade i Aarhus ved Nørregade med kommende letbane. Visualisering: C. F. Møller Landskab, 2009

 

Anlægsarbejder på Nørrebrogade i Aarhus 2015

 
25.01.15
Aarhus Letbane indleder nu arbejdet med anlæg af letbanespor midt på Nørrebrogade og Nørreport.

Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane bliver mere synligt i gadebilledet i 2015.

Det sker, når arbejdet med at anlægge to letbanespor begynder midt på Nørrebrogade på strækningen fra Vennelyst Boulevard til Nørreport ved Mejlgade, fortæller anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S.

Anlægsarbejdet er delt op i to faser. I fase ét graves der ud til efterfølgende etablering af sporkasser og skinner til to letbanespor. Det er denne del af arbejdet, der begynder nu og forventes afsluttet senere i år.

I fase to, der forventes påbegyndt i løbet af sommeren 2015, etableres letbanens infrastruktur med skinner, elmaster, køreledninger og perroner.

Konsekvenser for vejtrafikken

Når anlægsarbejdet går i gang, afspærres de to midterste vejbaner på Nørrebrogade fra Vennelyst Boulevard til Nørreport ved Mejlgade. Til gengæld inddrages busbanerne i begge retninger til biltrafik.

Bilister vil altså fortsat have to vejbaner at køre på, mens busserne må dele pladsen med den øvrige trafik, svarende til forholdene på strækningen frem til 2013, inden der blev anlagt busbaner.

- Vi forventer ikke de store gener for trafikken på strækningen, men alt andet lige kan afspærringen af de midterste vejbaner reducere fremkommeligheden - særligt i myldretiden, siger anlægschef i Aarhus Letbane, Jørgen Hansen.

Vejkryds friholdes i første omgang

Alle vejkryds på strækningen friholdes i første omgang for anlægsarbejde. Etablering af sporkasser og skinner i vejkryds vil blive udført samlet på et senere tidspunkt.

Afhængig af vejret kan perioder med megen frost og sne medføre pauser i anlægsarbejdet. De to midterste vejbaner vil dog være afspærret helt frem til 2017.

På den måde sikres entreprenøren bedst mulige arbejdsforhold, lige som trafikanterne vænnes til, at der fremover kun vil være to vejbaner i hver retning - også når Letbanen kører i 2017.

Ud over trafikale gener vil de nærmeste naboer kunne opleve støj og støv fra anlægsarbejdet, der omfatter udgravning af store mængder asfalt og jord.

Nørrebrogade er kun begyndelsen

Anlægsarbejdet på Nørrebrogade er kun en del af det forberedende sporarbejde, som Aarhus Letbane i løbet af 2015 udfører på hele strækningen fra Mejlgade til Nehrus Allé.

Fakta:

Her bygger Aarhus Letbane ved Nørrebrogade i 2015:

  • Anlæg af sporkasser til to letbanespor på Nørrebrogade fra Vennelyst Boulevard til Nørreport ved Mejlgade
  • Etablering af to tunneler under Nørrebrogade der forbinder Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
  • Ny elevatorskakt i den eksisterende tunnel ud for Wilhelm Meyers Allé, der forbinder tunnelen med den kommende perron midt på Nørrebrogade

 

/kilde: Aarhus Letbane I/S


Relaterede nyheder:

Gennemprøvet letbanesystem til Aarhus

Letbanen i Aarhus leveres af konsortiet Stadler/Ansaldo STS (30.07.14)

Ny trafikaftale om letbaner, metro og cykler

Regeringen har sammen med DF, SF og EL indgået den nye milliardaftale, der skal styrke den kollektive trafik. (25.06.14)

Aarhus letbane lover godt

Ny togaftale sætter skub i østjyske tog, skriver TV2. Aftalen indebærer blandt andet penge til opgradering af Ryomgaard-Grenaabanen. (27.11.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Aarhus Letbane graver midt på Nørrebrogade
(Aarhus 16.01.15)
Arbejdet med letbanen begynder i centrum
(Aarhus 14.01.15)
LA: Hvem har været rådgivere på projektet om Aarhus Letbane?
(Transportministeriet 12.01.15)
Første stop i byråd: letbane i Hinnerup
(Aarhus 06.01.15)
Letbanens
NYHEDSBREV #19

(Aarhus 16.12.14)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold