Letbaner.DK
 
Positiv reaktion på S-togsforslag
Nyhed 00257  

Positiv reaktion på S-togsforslag

Skal flere S-tog under jorden?
Foto: Helge Bay, d. 06.08.07
Skal flere S-tog køre under jorden?
Foto: Helge Bay

10.08.07
Politikere vil umiddelbart gerne have flere S-tog under jorden i København, som DTU foreslår.

Ideen er ikke ny. DSB foreslog for flere år siden en tilsvarene linie, der skulle supplere den mest belastede S-banestrækning fra Dybbølsbro til Svanemøllen. Dengang foreslog man at køre over Kongens Nytorv, men med cityringen er der mere mening i at føre en ny central S-bane forbi Rigshospitalet og der lukke et hul i Københavns togbetjening.


Politikerne til Berlingske Tidende d. 04.08.08:

»Vi er nødt til at gøre det nemmere for de store pendlingsstrømme at bruge kollektiv trafik, og i øjeblikket er vilkårene alt for ringe. Kapaciteten på S-banen er brugt op, og selv ganske små og harmløse uheld får al trafik til at gå i stå,« siger Magnus Heunicke og tilføjer: »Jeg mener dog, vi skal have flere forskellige forslag på bordet. Men der er ingen tvivl om, at S-banenettet skal udbygges. Også af hensyn til miljøet.«

Den radikale transport-ordfører Martin Lidegaard kalder ligeledes projektet for »fremragende« men har også forbehold. »Hvis man kaster sig ud i nye milliardinvesteringer, er det vigtigt, at man tænker i en helhedsplan, som også omfatter kollektive trafiklinjer fra f.eks. Brønshøj og det ydre Valby.

Men jeg er stærkt opløftet over, at der er gode kræfter, som tænker offensivt i en udvidelse af den kollektive trafik i hovedstaden,« siger Martin Lidegaard.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen siger, at timingen for forslaget er fremragende, fordi regeringens infrastrukturkommission netop nu arbejder med en langsigtet og prioriteret investeringsplan, der rækker frem mod 2030.

»Der er mange ting, som trænger sig på. Derfor vil jeg ikke sige, at vi går i gang med at bygge en ny S-banetunnel nu det ville være utroværdigt. Men jeg er glad for, at forslaget kommer nu, så vi kan få det vurderet i sammenhæng med andre projekter. Og den vurdering overlader jeg trygt til infrastrukturkommissionen,« siger Kristian Pihl Lorentzen, der bakkes op af den konservative transportordfører, Henriette Kjær."

Grafik: DTU CTT

Endnu et dyrt projekt

S-togslinien har den store fordel at den forøger kapaciteten på HELE S-togsnettet med op til 100%. Men at føre S-tog under jorden er dyrt.

Den foreslåede S-togstunnel er halvt så lang som cityringen og projektet er anslået til 7 mia. kr.

Den nye forbindelse kan betyde en kapacitetsforøgelse på ca. 250.000 pendlere ind og ud af byen. Cityringen flytter til sammenligning slet ikke nogen ind og ud af byen. Derimod vil S-togsforbindelsen øge hele S-banens tilførsel af passagerer til cityringen.

Stadig store huller i dækningen

Men i Københavns omegn er der stadig mange områder som vil savne en effektiv kollektiv trafik på skinner:

- Byudviklingsområderne Nordhavn, Sydhavn, Holmen, Refshaleøen og Advedøre Holme vil mangle attraktiv kollektiv trafik.
- De store hospitaler i Hvidovre, Glostrup, Herlev, Frederiksberg, Bispebjerg og Gentofte vil mangle attraktiv kollektiv trafik.
- Store institutioner som Danmarks Tekniske Universitet, Rødovre Storcenter og Grøndals-centeret, samt de store kvarterer i Hvidovre, Brønshøj, Husum, Herlev, Albertslund, Gladsaxe, Søborg, Sundbyvester og mange flere vil mangle attraktiv kollektiv trafik.

Letbaner er svaret

Letbaner er stadig det mest oplagte svar når der skal etableres bedre kollektiv trafik til de mange nævnte store enkeltområder. Letbaner opleves som lige så attraktive som S-tog og metro, og kan etableres dobbelt så hurtigt. Prisen er kun en femtedel af metroprisen. Derfor kan det lade sig gøre at bygge længere letbaner til gavn for flere, hvor metroen typisk vil slutte ved et markant bycenter, hvorfra den ikke bliver forlænget.

Letbanen dækker det område den kører i bedre, da afstanden imellem standsningssteder normalt kun er 400-500 meter, cirka det halve at metrostationernes afstande.

Selvom forslaget til en ny S-banelinie i København er godt, - så dækker S-banenettet stadigvæk ikke de mange store nævnte områder i omegnen. Forslaget er sammen med Cityringen ikke nok til at nedbringes bilmængden markant.

Kørselsafgifter kan være et middel til at piske bilister over til S-tog og togskifte, men uden en gulerod form af et tæt attraktivt kollektivt trafiknet, som i f.eks. Wien, vil der stadig være for mange biler til at fylde indfaldsvejene op i fremtiden.

Den nuværende metro har kun øget det samlede antal kollektivt rejsende i hovedstaden med 1%. Hvormeget tør vi håbe på med den nye S-bane vil give med uændret dækning i omegnen?

Letbaner vil på få år kunne øge tilgængeligheden til S-tog og metro mærkbart. Et fintmasket net af skinnetrafik, vil virke meget attraktivt på bilister, der slipper for at gå langt til toget.

Derfor mener vi at letbaner i København stadig er lige aktuelle, både med en Cityring og med en ny S-bane forbi Rigshospitalet. Letbaner er et vigtigt led for en sammenhængende kollektiv trafik.

/HB


Relaterede nyheder:

Nyt S-banerør foreslået

DTU kalder ideen til aflastning af 'røret' for Fremtidens S-bane. (04.08.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Byg ny milliard-tunnel til S-tog i København.
(Ingeniøren 29.06.09)
Støtte til
underjordisk S-bane.

(Berlingske 04.08.07)
Læs: Fremtidens S-bane.
(CTT DTU 03.08.07)
Underjordisk S-tog kan aflaste flaskehals.
(Ingeniøren 03.08.07)

 
 
"Letbaner vil på få år kunne øge tilgænge-ligheden til S-tog og metro mærkbart.

Et fintmasket net af skinnetrafik, vil virke meget attraktivt på bilister, der slipper for at gå langt til toget.

Derfor mener vi at letbaner i København stadig er lige aktuelle, både med en Cityring og med en ny S-bane forbi Rigshospitalet.

Letbaner er et vigtigt led for en sammen-hængende kollektiv trafik."

/Letbaner.DK 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret d. 31.05.08