letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
		Foto: Helge Bay
 
Forbehold
Forside > Om Letbaner.DK > Forbehold  

 

Copyright © Letbaner.DK. All rights reserved.
 

Ophavsret

Ophavsretten til materiale offentliggjort på hjemmesiden www.letbaner.dk tilhører Letbaner.DK, hvor intet andet er anført.

Artikler

Under siden "Nyheder" er rettighederne på al materiale forbeholdt Letbaner.DK eller skribenter. Gældende citatregler skal overholdes.

Artikler på de øvrige sider af Letbaner.DK, må frit kopieres og gengives helt eller delvist, sålænge dette sker med tydelig kildeangivelse.

Fotos

Fotos må anvendes, såfremt den ved billedet angivne fotografs navn angives. Fremgår der ingen fotograf er angivet angives Letbaner.DK som kilde. Fotografer til Trafikkalendere fremgår af kalenderoversigter.

Fejl

Dokumenter og tekst som er udgivet af Letbaner.DK på www.letbaner.dk kan indeholde unøjagtigheder og fejl. Letbaner.DK og deres leverandører af oplysninger kan når som helst foretage ændringer og opdatere indholdet. Eventuelle fejl i informationer kan ikke medføre erstatningsansvar.

Ansvar

Letbaner.DK og deres leverandører er ikke ansvarlige for skader, der kan opstå på grund af tab af data eller indtjening i forbindelse med artikler eller informationer på denne hjemmesiden.

De links som findes på denne hjemmeside muliggør at man forlader Letbaner.DK's hjemmeside. Letbaner.DK er ikke ansvarlig for indholdet i disse websteder. Letbaner.DK stiller alene disse link til din rådighed som en hjælp til informationssøgning. Det forhold at de pågældende links findes, betyder ikke at letbaner.dk er enig med disse websteder.

Tvister

Alle tvister i forbindelse med denne hjemmeside og indholdet skal afgøres efter dansk ret.
 


COPYRIGHT NOTICE: Copyright © Letbaner.DK - All rights reserved

Letbaner.DK
c/o Helge Bay
Østergade 16
DK 8660 Skanderborg
Denmark


 

Til top

 

 
© Letbaner.DK
  Opdateret: 26.02.2017